vragen over parketlak

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over gezondheidsaspecten

 

Kun je op RigoStep parketlak allergisch reageren?

 

Er zijn met betrekking tot onze 1-componentige polyurethaan-dispersielakken geen specifieke allergische reacties bekend. Dit in tegenstelling tot wel bekende allergische reacties op epoxy-harsen en 2-componenten polyurethaan harsen, met name op de verharders.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wat is VOS?

 

VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen. "Organische" verwijst naar de moleculaire structuur (minstens 1 koolstofatoom). De componenten zijn "vluchtig" als ze een bepaalde hoeveelheid dampen afgeven bij kamer- of werktemperatuur.

 

Met VOS gaan verschillende risico's gepaard.

 

De dampen van VOS kunnen boven een bepaalde concentratie ontvlammen en ontploffen bij contact met een warmtebron (vonk, vlam).

 

Wat betreft het milieu liggen VOS aan de oorsprong van zware verontreinigings-problemen, zoals smog, troposferische ozon en het broeikaseffect.


VOS vormen ook een groot risico voor de gezondheid van de verwerker en de eindgebruiker. VOS tasten naar gelang de aard van de blootstelling organen en de hersenen aan. Bekendheid heeft de schildersziekte
OPS.

 

naar keuzemenu naar boven

 

 

Vanaf 1 januari 2000 is het in Nederland op grond van de Vervangingsplicht voor professionele verwerkers verboden om binnenshuis oplosmiddelrijke producten te gebruiken.

 

Met de vervangingsplicht zijn in Nederland de arbeidsomstandigheden verbeterd en wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming van het milieu.

 

Niet alleen lakken, maar ook olie- en wasachtige producten en parket-impregneermiddelen vallen onder de regeling. Producten mogen per liter niet meer dan 100 gram VOS bevatten. Rigo producten zaten daar altijd al ver onder.

 

Bedrijven en zelfstandigen die, ondanks het wettelijk verbod, toch oplosmiddel-rijke producten verwerken, brengen niet alleen hun eigen gezondheid en die van hun medewerkers en klanten in gevaar, maar riskeren ook hoge boetes bij controles, claims van klanten en (ex-)werknemers, problemen met de aansprakelijkheids-verzekering, etc. Wat als er brand uitbreekt? Nog afgezien van het menselijk leed: wie betaalt de schade?


naar keuzemenu naar boven

 

 

Vanaf 1 januari 2007 moeten fabrikanten op grond van het EU oplosmiddelenbesluit het gehalte VOS op het etiket vermelden.

 

 


Om speelruimte te houden voor productontwikkeling, hebben we er voor gekozen om op onze etiketten de op grond van het EU Oplosmiddlenbesluit c.q. de in Nederland geldende Vervangingsplicht maximaal toegelaten waarde te vermelden.

 

De actuele - veelal veel lagere vosgehaltes - vermelden wij op onze website (zie de lijst hierboven) en in onze product- en veiligheidsinformatiebladen.

 

Wij vermelden het gehalte VOS overigens al sinds 2000 ook in onderstaande vorm op onze etiketten.


Aanduiding Betekenis
 Geen/zeer weinig oplosmiddel  Minder dan 100 gram vos per liter
 Oplosmiddelarm  100 tot 300 gram vos per liter
 Oplosmiddelrijk  Meer dan 300 gram vos per liter

 

Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.

Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik niet aan ARBO.

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik niet aan ARBO.

 

naar keuzemenu naar boven

 

opslag en transport

# top samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

  

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over opslag en transport

 

Waar moet ik op letten bij opslag en transport?

 

Parketlak moet bewaard worden op kamertemperatuur,

bij voorkeur tussen 10 en 15 ºC.

rode stip Laat producten nooit in de auto staan.

 

Let er op dat een lak nooit (te) koud of (te) warm mag worden verwerkt: producten altijd ruim van tevoren op kamertemperatuur brengen!

 

naar keuzemenu naar boven

 

ondergronden

# top samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over diverse ondergronden

 

Wat betekent de aanduiding Multi Protector op sommige RigoStep lakken?

 

Multi Protectors kunnen niet alleen op hout worden toegepast, maar ook op o.a. kurk, linoleum, vinyl, betonlookvloeren, etc.
Multi Protectors in het RigoStep assortiment zijn op dit moment SKYLT, DUO SATIN en DUO MATT.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Kan ik op kurk een parketlak gebruiken?

 

Nee. Parketlakken zijn voor de meeste kurksoorten te hard. Gebruik op kurk een RigoStep kurklak of één van onze multiprotectors.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Kan RigoStep parketlak verwerkt worden op geborstelde parketvloeren?

 

Op geborstelde parketvloeren kan RigoStep parketlak op dezelfde manier worden verwerkt als op glad hout. Het lakverbruik zal natuurlijk wat hoger liggen.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Hoe moeten vette houtsoorten, zoals teak, worden voorbehandeld?

 

Om te kunnen lakken met een RigoStep parketlak behoeven deze houtsoorten géén bijzondere voorbehandeling! Teak hoeft niet vooraf apart te worden ontvet met een oplosmiddel.

 

naar keuzemenu naar boven

 

kleuren

# top samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over het kleuren van het hout

 

Kan ik een parket- of plankenvloer ook eerst kleuren?

 

Een houten vloer kan worden gekleurd met een watervaste beits, zoals RigoStep KLEURBEITS, of met RigoStep COLORWASH.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Welke beits kan ik gebruiken?

 

De beits moet een watervaste waterverdunbare beits zijn, zoals RigoStep Kleurbeits.

 

Na minimaal 24 uur drogen kan een laksysteem worden opgezet. Controleer voor u gaat lakken altijd of de beits niet meer in water ‘oplost’. Houd als u gaat beitsen ook rekening met de houteigenschappen. Donkere beitskleuren kunnen op de meeste houtsoorten prima worden toegepast. Met pasteltinten is echter voorzichtigheid geboden. Lichte kleuren doen het prachtig op houtsoorten als maple, maar leiden op een tanninerijke houtsoort als eiken vaak tot teleurstellingen.

 

LET OP: beitsen van een planken- of bourgognevloer is vrij eenvoudig. Het met beits egaal kleuren van een visgraatvloer is echter bijna onmogelijk. Met RigoStep COLORWASH kan elke parket- of plankenvloer egaal worden gekleurd.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wat is COLORWASH?

 

RigoStep COLORWASH is een water- en oplosmiddelvrije, impregnerende olieprimer die net zo wordt verwerkt als een vloerolie: verdelen, inwrijven, droogwrijven, klaar! Na minimaal 16 uur drogen kan COLORWASH worden afgewerkt met elke RigoStep PU aflak..

 

naar keuzemenu naar boven

 

parket grondlak

# top samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over parket grondlak

 

Welke parket grondlakken zijn er van RigoStep?

 

rode stip RigoStep COLORWASH, een water- en oplosmiddelvrije parket grondlak voor applicatie met een boenmachine.

 

rode stip RigoStep SEAL is een parket grondlak voor applicatie met een roller of steplicator.

 

rode stip RigoStep RAPID is een gelachtige parket grondlak voor applicatie met een spaan.

 

rode stip RigoStep KAMBALA PRIMER is een speciale parket grondlak voor applicatie met een roller of steplicator.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de RigoStep grondlakken?

 

RigoStep COLORWASH heeft als belangrijkste functie dat er een impregnerende grondlaag mee kan worden aangebracht, die hout een diepe kleuring geeft zoals vroegere oplosmiddelhoudende grondlakken. Met COLORWASH in kleur kan een parket- of plankenvloer ook aanzetvrij worden gekleurd. COLORWASH kan na minimaal 16 uur drogen worden afgewerkt met elke RigoStep PU AFLAK.

 

RigoStep SEAL en RigoStep KAMBALA PRIMER bouwen gelijk een laag op en dienen op houtsoorten die watergevoelige inhoudsstoffen bevatten tevens als isolatielaag. SEAL isoleert inhoudsstoffen zoals tannines die voorkomen in onder andere eiken.

 

RigoStep KAMBALA PRIMER is een wereldwijd unieke grondlak die is ontwikkeld voor het isoleren van agressieve inhoudsstoffen die kunnen voorkomen in sommige exoten, zoals kambala, basralocus en afzelia.

 

SEAL kan na enkele uren drogen worden afgewerkt met elke RigoStep aflak.

 

KAMBALA PRIMER moet om voldoende te kunnen isoleren minstens 24 uur doordrogen en mag alleen worden afgewerkt met DUO of SKYLT.

 

RigoStep RAPID is bedoeld voor dezelfde toepassingen als RigoStep SEAL, maar heeft een gelachtige instelling ten behoeve van spaanverwerking. Hout krijgt met RAPID een neutralere kleur dan met SEAL. Kan worden afgewerkt met elke RigoStep aflak.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Moet ik altijd een parket grondlak aanbrengen?

 

Nee, parket grondlakken hoeven alleen te worden toegepast als de houtsoort die wordt gelakt dat nodig maakt. Zo is op eiken een parket grondlak noodzakelijk i.v.m. de aanwezige inhoudsstoffen en bij het lakken van beuken biedt het gebruik van parket grondlak voordelen i.v.m. de sterke zuiging van het hout.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Mag ik wel altijd een parket grondlak gebruiken?

 

Daartegen is uit oogpunt van gemak geen bezwaar. Wel moet worden bedacht, dat er verschillen in houtkleuring kunnen zijn tussen parketvloeren die zijn gelakt mét of zonder parket grondlak.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Als ik met de parket grondlak die ik nu gebruik b.v. eiken lak,

krijg ik vaak aanzetten. Hoe zit dat bij RigoStep parketlak?

 

Met als uitgangspunt dat iemand die met oplosmiddel-houdende parketlak goed kan lakken, dat ook met een watergedragen en/of oplosmiddelvrije parketlak probleemloos moet kunnen, hebben wij intensieve research gedaan naar parket grondlakken die ook bij eventuele foutjes ongevoelig zijn voor aanzetten.

 

rode stip RigoStep SEAL en KAMBALA PRIMER

 

Mits gelijkmatig en in voldoende laagdikte aangebracht (ca. 8 m²/liter) geven RigoStep SEAL en KAMBALA PRIMER altijd een probleemloze, aanzetvrije verwerking. De bindmiddelen in deze grondlakken zijn zo fijn gedispergeerd dat ze diep in de poriën kunnen dringen. Bovendien hebben deze parket grondlakken een zeer lage pH-waarde.

 

Door deze parket grondlakken in een volle laag op te zetten wordt een gelijkmatige ondergrondbenatting bereikt en heeft u voldoende tijd om steeds nat in nat aansluitingen te kunnen maken. Verschillen in laagdikte door latere aansluitingen en gemorste druppels leiden dan niet tot kleurverschillen.

 

rode stip RigoStep COLORWASH

 

Ook onze zowel oplosmiddel- als watervrije oliegrondlak COLORWASH zorgt voor een aanzetvrij resultaat, ook als COLORWASH is gepigmenteerd. Door het ontbreken van oplosmiddelen heeft COLORWASH een zeer lange open tijd, waardoor u in een rustig tempo kunt werken.

 

rode stip RigoStep RAPID

 

Wie de kunst van het spanen meester is, kan ook met RAPID perfect aanzetvrij werken.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wanneer gebruik ik SEAL ADD?

 

Als op een vloer tannine (zoals aanwezig in eikenhout), ijzerdeeltjes (b.v. van tapisnagels) en water (uit de parketlak) bij elkaar komen ontstaat het risico dat zwarte puntjes, zgn. “blackspots”, ontstaan. Andere lakfabrikanten adviseren in zo'n geval om grondig te stofzuigen, maar dat helpt echt niet. Als enige lakfabrikant levert Rigo Special Coatings een zekere oplossing in de vorm van SEAL ADD.

 

Door bij risico van ijzerbesmetting SEAL ADD aan RigoStep SEAL of RAPID toe te voegen, worden blackspots effectief voorkomen.

 

LET OP: SEAL ADD nooit toevoegen aan COLORWASH of KAMBALA PRIMER en ook niet aan aan aflak!

 

naar keuzemenu naar boven

 

Is spanen met RAPID niet makkelijker dan rollen met SEAL?

 

Voor wie goed kan spanen, misschien wel, maar wie die kunst niet machtig is, houdt het beter bij rollen. Wie spaant moet er wel op letten voldoende laagdikte aan te brengen. Met twee keer schrapen met RAPID bent u er niet!

 

naar keuzemenu naar boven

 

Ik kom wel eens tegen dat houtvezels wat opwerken.

Gebeurt dat bij RigoStep parketlakken ook?

 

Op daarvoor gevoelige houtsoorten, zoals eiken, kan lakken met een watergedragen parketlak leiden tot vezelopwerking. Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak goed glad te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak eerst worden afgenomen met een vochtige doek.


 

Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna de vloer en de werkruimte zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laklaag aanbrengen. Wat er daarna nog aan vezels opkomt, verdwijnt bij het tussenschuren vóór de laatste laklaag en vaak is tussenschuren zelfs helemaal niet meer nodig. Gebruik van RigoStep SEAL vermindert de opwerking van houtvezels. RAPID en COLORWASH voorkomen eventuele vezelopwerking nagenoeg geheel.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Moet ik na drogen van de grondlak de vloer tussenschuren?

 

Nee, niet doen. Je hoeft, indien nodig, alleen lichtjes tussen te schuren vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt alleen het verkrijgen van een zo glad mogelijk resultaat. Nooit té intensief schuren. Na het tussenschuren de vloer (en de werkruimte) altijd zorgvuldig stofvrij maken.

 

naar keuzemenu naar boven

 

parketlak

# top samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over parketlak

 

Welke parketlakken zijn er van RigoStep?

 

rode stip RigoStep XTRA 2100 - 1 componentig - satin

 

rode stip RigoStep TOP 2300 - 1 componentig - satin en matt

 

rode stip RigoStep PROJECT - 1 componentig - satin

 

rode stip RigoStep SPORT - 1 componentig - semi gloss

 

rode stip RigoStep DUO - 2 componentig - satin en matt

 

rode stip RigoStep SKYLT - 2 componentig - ultramatt (onzichtbaar; net zo mat als onbehandeld hout)

 

naar keuzemenu naar boven

 

Welke RigoStep parketlak kies ik voor dagelijks gebruik?

 

Het meest toegepast worden de parketlakken RigoStep TOP SATIN 2300 en TOP MATT ("de allrounders").

 

Met deze zelfvernettende hightech polyurethaan parketlakken - sterker dan 2 componentenlakken van andere fabrikanten! - kunnen bijna alle parketvloeren perfect worden gelakt. Onze parketlak RigoStep XTRA 2100 ("de professional”) is bedoeld voor wat minder zwaar belaste vloeren en onze parketlak RigoStep PROJECT ("de krachtpatser”) juist voor extra zwaar belaste vloeren.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wanneer gebruik ik RigoStep DUO?

 

DUO is "de alleskunner" van RigoStep. Qua slijt- en krasvastheid ligt RigoStep DUO op hetzelfde hoge niveau als RigoStep PROJECT. Qua bestendigheden is DUO echter een klasse op zichzelf. RigoStep DUO wordt met name ingezet op problematische vloeren, vloeren met extreme belasting, of wanneer uitsluitend de best mogelijke lakafwerking goed genoeg is.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Wanneer gebruik in RigoStep SKYLT?

 

RigoStep SKYLT heeft een enigszins blekende werking en een onvergelijkbare ultramatte uitstraling. SKYLT geeft een écht onzichtbare bescherming: de ondergrond lijkt onbehandeld.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Verkleuren RigoStep parketlakken na verloop van tijd?

 

Alle RigoStep laktypen zijn gebaseerd op zgn. ‘alifatische polyurethanen’. Deze verkleuren niet. Ook de andere grondstoffen in onze parketlakken verkleuren van zichzelf niet.

 

Iets anders is de normale verkleuring van het parket zelf: elke houtsoort zal onder invloed van daglicht meer of minder van kleur veranderen.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Waar moet ik op letten bij het lakken van vloeren met vellingkanten?

 

Let erop, dat de naden niet vol worden gelakt. Door een lakemmer met rooster en de RigoStep Parketlak roller te gebruiken is dit gemakkelijk te voorkomen. Bij diepere vellingen vóór het uitrollen van de lak de velling zonodig even uitkwasten.

 

naar keuzemenu naar boven

 

verwerking

samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over de verwerking van parketlak

 

Wat zijn de aandachtspunten bij het aanbrengen van een RigoStep parketlak?

 

Zie voor voor de aandachtspunten m.b.t. het lakken met RigoStep parketlak de Pagina Praktijktips.

 

Praktijktips Pagina

 

Een bondige samenvatting van alle aandachtspunten vind je in de RigoStep Praktijktips. Op aanvraag kunnen professionele verwerkers ook een gedrukte versie van de Praktijktips verkrijgen. Handig om altijd bij je te hebben!

 

Praktijktips

 

naar keuzemenu naar boven

 

Waarom moet ik ventileren?

 

Er moet worden geventileerd om de met waterdamp verzadigde luchtlaag af te voeren. Deze luchtlaag is ‘zwaar’ en blijft anders als een vochtdeken boven de laklaag hangen. Daardoor kan de lak niet verder drogen. Een geringe luchtbeweging is al voldoende. In dode hoeken kan een langzaam (!) draaiende ventilator voor een kunstmatige luchtstroming zorgen. De ventilator niet rechtstreeks op de vloer richten, maar schuin naar boven.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Zijn zweetdruppels storend in de natte lak?

 

Nee, er kunnen in RigoStep parketlak geen matte plekken of iets dergelijks ontstaan, dus je kunt je rustig inspannen.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Moet ik na drogen van de grondlak de vloer tussenschuren?

 

Nee, niet doen. Je hoeft, indien nodig, alleen lichtjes tussen te schuren vóór het aanbrengen van de laatste laag parketlak. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt alleen het verkrijgen van een zo glad mogelijk resultaat. Nooit té intensief schuren. Na het tussenschuren de vloer (en de werkruimte) altijd zorgvuldig stofvrij maken.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Kan RigoStep SEAL waaraan al SEAL-ADD is toegevoegd worden bewaard?

 

RigoStep SEAL met SEAL-ADD is ten minste 2 maanden bruikbaar.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Waarom moet parketlak dik worden opgezet?

 

Parketlak moet niet dik worden opgezet. Je dient er slechts op te letten dat je hem niet te dun opzet.

 

In vergelijking met een oplosmiddelhoudende parketlak biedt een watergedragen parketlak wat minder weerstand, waardoor het rollen veel soepeler gaat. Maar juist doordat het soepeler gaat, bestaat de kans dat er te weinig laagdikte wordt aangebracht.

 

Het verbruik van onze grondlakken SEAL en KAMBALA PRIMER ligt gemiddeld op 8 à 10 m²/liter (8 m²/liter = 120 micron natte laagdikte van één laag).
Het verbruik van onze parket aflakken ligt gemiddeld op 10 à 12 m²/liter (10 m²/liter = 100 micron natte laagdikte van één laag).

 

In het begin kun je jezelf een paar keer controleren met de ‘natte-laagdikte meter’, een eenvoudig instrument dat je bij ons kunt verkrijgen. Overigens, een micron of µm is een duizendste millimeter.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Waar moet ik op letten bij het lakken van vloeren met vellingkanten?

 

Let erop, dat de naden niet vol worden gelakt. Door een lakemmer met rooster en de RigoStep Parketlak roller te gebruiken is dit gemakkelijk te voorkomen. Bij diepere vellingen vóór het uitrollen van de lak de velling zonodig even uitkwasten.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Hoe is de schuurbaarheid van RigoStep parketlak?

 

RigoStep parketlak is snel zeer goed schuurbaar en ‘verpoedert’ mooi. Een uitzondering zijn de RigoStep grondlakken, maar die behoren ook niet te worden geschuurd (gevaar voor doorschuren)

 

naar keuzemenu naar boven

 

gereedschap

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over gereedschap

 

Welke parketlak roller adviseren jullie?

 

Wij hebben in de loop der jaren tientallen parketlak rollers beproefd en daarvan beviel ons één het best. Deze parketlak roller rolt lekker, heeft afgeschuinde kanten, pluist niet en geeft de juiste hoeveelheid lak af. Deze RigoStep Parketlak roller kun je zowel bij ons als bij de groothandel bestellen.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Waarom moet ik een zeef gebruiken?

 

Natuurlijk wordt parketlak tijdens de productie door ons gezeefd. Het kan echter voorkomen, dat aan de bovenkant van de verpakking (zowel bij jerrycans als emmers!) de lak iets aandroogt. Dit gebeurt bij een watergedragen lak sneller dan bij een oplosmiddelhoudende lak: na droging lost een waterverdunbare parketlak namelijk niet meer in water op.

Daarom is het altijd verstandig de parketlak door een roestvast stalen of kunststof zeef in een lakemmer te gieten.

 

 

naar keuzemenu naar boven

 

Hoe moet ik na het lakken omgaan met spoelwater?

 

Spoelwater van rollers en gereedschap mag niet in het riool terechtkomen. De lak in het spoelwater kan voor dichtslibben van het riool zorgen. Je hoort het spoelwater op te vangen in een emmer.


Geringe hoeveelheden kun je gewoon laten verdampen.


Grotere hoeveelheden kun je eenvoudig flocculeren. Wij leveren als serviceartikel een geschikte flocculant.

 

Bovendien kun je met enige zorgvuldigheid de hoeveelheid spoelwater tot een uiterst minimum beperken: gebruik voor de roller een opbergcontainer of ‘rollerbox’ (zie onze serviceartikelen)

 

 

Spoel de verpakkingsemmers niet uit, maar laat ze indrogen.
De droge lak kan er daarna als een vel worden uitgetrokken en mag als gewoon bedrijfsafval worden weggegooid (dit is een van de redenen waarom wij onze lakken meestal in emmers verpakken)

 

 

TIP:  Gebruik eventueel een plastic zak in de lakemmer om de rollers e.d. voor kortere tijd, bijvoorbeeld tussen 2 lakbeurten in, te bewaren. Door een plastic zak te gebruiken, blijft ook de emmer schoon.

 

 

 

naar keuzemenu naar boven

 

gebruik en onderhoud

samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

  

naar keuzemenu naar boven

 

vragen over gebruik en onderhoud

 

Wanneer mag een gelakte parketvloer in gebruik worden genomen?

 

Een met een RigoStep parketlak gelakte vloer mag al ca. 16 uur na het drogen van de laatste laklaag voorzichtig in gebruik worden genomen.


Ondanks dat onze watergedragen parketlak zeer snel droogt moet de gebruiker van de parketvloer de eerste dagen nog wel voorzichtig zijn. Het duurt 7 tot 10 dagen voordat een lakafwerking volledig is doorgedroogd en zijn maximale eigenschappen verkrijgt.

 

- De eerste twee weken niet nat dweilen.

- De eerste twee weken het lakoppervlak niet afdekken.

- Meubelen niet verschuiven maar optillen.

 

naar keuzemenu naar boven

 

Hoe moet een met parketlak gelakte vloer worden onderhouden?

 

Met RigoStep FLOOR POLISH (leverbaar in mat, satijn of glans), RigoStep CLEAN GLOSS en RigoStep STRIP.


Voor met RigoStep SKYLT behandelde vloeren is er RigoStep SKYLT CONDITIONER.


Om het gemak te dienen zijn ook CARE & GO onderhoudssets leverbaar met daarin alle benodigde producten voor één jaar onderhoud (bij ca. 40 m² en onderhoud volgens instructie).

Zie voor meer informatie:

 

# Onderhoudstips

 

naar keuzemenu naar boven

 

Michelangelo - "De schepping van Adam" (fragment) - Sixtijnse Kapel - Rome

keuzemenu

samenstelling gezondheid opslag en transport # ondergronden # hout kleuren

grondlak parketlak verwerking gereedschap gebruik en onderhoud

 

ga naar...

 

naar keuzemenu naar boven

 

respect voor de mens en zijn leefomgeving...

 

Rigo Special Coatings is onderdeel van U.P. Quality & Environment b.v. - kortweg Ursa Paint.

 

Alle divisies van Ursa Paint richten zich op het vervaardigen van natuurlijke, watergedragen en oplosmiddelvrije kwaliteitsproducten, vanuit respect voor de mens en zijn leefomgeving.

 

Andere divisies van Ursa Paint zijn:

 

Rigo Wandstyling, Evert Koning Schildersverven en Aquamarijn Natuurverf.

 

naar keuzemenu naar boven

 

 

© U.P. Quality & Environment b.v.

Dokweg 40, 1976 CA IJmuiden NL 

Tel (+31) (0) 255 - 548448  - Fax (+31) (0) 255 - 548445

www.ursapaint.nl

    

 

laatste update:

 

naar keuzemenu naar boven